Ainete nimekiri

WWWNimiLühend
õpiabi ÕA
B-keeled SaSoVe
MATIK MATIK
ajalugu Ajal
ajalugu (ind) Ajal(ind)
ajalugu / ühiskonnaõpetus Ajal/Ühis (ind)
ajalugu/geograafia (ind) Ajal/Geo (ind)
ajalugu/inimeseõpetus Ajal/Inim.õp
ajalugu/vene keel ajal/vene k
ajalugu/ühiskonnaõpetus Ajal/Ühis (ind)
bioloogia Bio
bioloogia/geograafia Bio/Geo
bioloogia/loodusõpetus (ind) Bio/Loodus (ind)
eesti keel EK
eesti keel (ind) EK (ind)
eesti keel / kirjandus EK/Kirj
eesti keel/õpiabi EK/ÕA
eesti keel/matemaatika eesti k/matem
ettevõtlusõpetus Evõp
füüsika
geograafia Geo
geograafia/vene keel Geo/ VK
informaatika Inf
inglise keel IK
inglise keel (ind) IK (ind)
inimeseõpetus Inõp
kõneravi KõRa
keemia Ke
keemia/füüsika Keem/Füüs
kehaline kasvatus KK
kirjandus Kirj
kirjandus (ind) Kirj (ind)
kirjandus/õpiabi Kirj/ÕA
klassijuhatamine Kljuh
kodundus ja käsitöö KoKä
kunst Ku
kunst/tööõpetus Ku/Tö
lastekoor Lak
loodusõpetus Lo
loodusõpetus (ind) Lo (ind)
loodusõpetus/inimeseõpetus Lo/Inõp
malering Male
matemaatika Mat
matemaatika (ind) Mat (ind)
matemaatika/õpiabi Mat/ÕA
mudilaskoor MuK
muusika Mu
muusika/õpiabi Mu/ÕA
nõustamine nõust
noortekoor NoK
pikapäevarühm PPR
poistekoor PoK
ringitund ring
saksa keel Sa
soome keel Soome k
soome keel (ind) SK (ind)
tantsuring Tants
tehnoloogiaõpetus Teh
töö-ja tehnoloogiaõpetus TöTeh
tööõpetus
ujumine Ujum
vene ja saksa keel SaVe
vene keel VK
vene keel/ajalugu Ve/Ajal
Üldõpetus Üld
ühiskonnaõpetus Ühk
ühiskonnaõpeus Ühk
üldõpetus/õpiabi Üld/ÕA

Uudised

Kontakt

  • Pärnu Ülejõe Põhikool
    Tallinna mnt 40a, Pärnu 80010
  • (+372) 444 7180

Galerii