Ainete nimekiri

WWWNimiLühend
õpiabi ÕA
B-keeled SaSoVe
ajalugu Ajal
ajalugu/vene keel ajal/vene k
bioloogia Bio
bioloogia/geograafia Bio/Geo
eesti keel EK
eesti keel/matemaatika eesti k/matem
ettevõtlusõpetus Evõp
füüsika
geograafia Geo
informaatika Inf
inglise keel IK
inimeseõpetus Inõp
kõneravi KõRa
keemia Ke
keemia/füüsika Keem/Füüs
kehaline kasvatus KK
kirjandus Kirj
kodundus ja käsitöö KoKä
kunst Ku
kunst/tööõpetus Ku/Tö
lastekoor Lak
loodusõpetus Lo
loodusõpetus/inimeseõpetus Lo/Inõp
matemaatika Mat
mudilaskoor MuK
muusika Mu
noortekoor NoK
poistekoor PoK
saksa keel SaK
soome keel SoK
töö-ja tehnoloogiaõpetus TöTeh
tööõpetus
vene ja saksa keel SaVe
vene keel VK
ühiskonnaõpetus Ühk
ühiskonnaõpeus Ühk

Uudised

Kontakt

  • Pärnu Ülejõe Põhikool
    Tallinna mnt 40a, Pärnu 80010
  • (+372) 444 7180

Galerii